Spyware

Spyware is de naam voor computerprogramma's (of delen daarvan) die informatie vergaren over een computergebruiker en deze doorsturen naar een externe partij. Het doel van spyware is meestal om geld te verdienen. De term komt van het Engelse woord spy, dat spion betekent, en het achtervoegsel ware, dat aangeeft dat het om software gaat.
De opkomst van spyware is mede het gevolg van het illegaal kopiëren van software. De programmamakers zoeken, nu ze minder inkomsten uit verkopen halen, naar andere manieren om geld te verdienen. Het toevoegen van spyware aan een programma is een manier. Zo zijn er bijvoorbeeld twee versies van het peer-to-peer programma Kazaa: het ene kost geld, het andere bevat spyware. Naast deze commerciële vorm van spyware bestaat er ook een vorm met meer criminele doeleinden.
Meestal weten gebruikers niets van de spywarefunctie van een programma. Er zijn echter varianten waarbij gebruikers wel over de spywarefunctionaliteiten ingelicht worden. Vaak vindt dit dan op een listige wijze in de algemene voorwaarden plaats. Detectieprogramma's kunnen gebruikt worden om de spyware na installatie te ontdekken en eventueel te verwijderen. Deze werking is anders dan bij virusscanners. Deze voorkomen namelijk de installatie van ongewenste programma's. Men moet wel oppassen voor slechte, valse en malafide spyware-detectieprogramma's. Een aantal van deze programma's werkt slecht of probeert de gebruiker aan te zetten tot het kopen van een betaalde variant, ofwel door middel van het geven van valse positieven, ofwel door zelf spyware of adware te installeren.
Spyware is een van de grootste gevaren geworden voor computers waarop Windows gebruikt wordt. Dit geldt speciaal voor gebruikers van Internet Explorer, vanwege de nauwe integratie van deze webbrowser met het Windows-besturingssysteem.

Bekende programma's die spyware mee installeren
Kazaa
Kazaa lite (minder dan Kazaa weliswaar, maar draait men Spybot Search & Destroy na het installeren van Kazaa Lite, dan vindt deze enige spyware en na verwijdering hiervan door Spybot S&D werkt Kazaa Lite niet meer)
DivX (behalve voor de betaalde versies en de 'standaard'-versie zonder de encoder)
eXeem™ (volgens sommige gebruikers gaat eXeem vergezeld van spyware, niet bevestigd)
Morpheus
Grokster
Messenger Plus! (optionele sponsor, in de laatste versie is er geen sponsor meer aanwezig)
BSPlayer (de gratis variant)
KMSPico.